18. mars 2018 ..:: Bli medlem ::.. Registrer  Logg inn

 Bli Medlem Minimer

Det er ingen nedre aldersgrense for medlemskap, men søkere under 18 år må ha påtegning fra foresatte om at det aksepteres at vedkommende får by på auksjonene. Søknad om opptak skal skje skriftlig. Søknaden refereres i ”TNF-Informasjon” før opptak på påfølgende møte. Reises begrunnet innsigelse mot opptak, blir denne å avgjøre av medlemmene på dette møtet. For opptak kreves da minst ¾ flertall.

Kun medlemmer kan by på auksjonene. Gjester kan tas med på ordinære møter hvor de kan delta på 1 – en – auksjon, hvoretter det forusettes at de melder seg inn i foreningen.

TNF har et system med utmerkelser for medlemmer som har deltatt på et visst antall møter. Det deles ut oppmøtemedalje etter 50 møter, stjerne etter 100 møter og deretter nye stjerner for hvert 100. møte. Pr. 1. april 2015 har 1 medlem vært på over 500 møter, 4 medlem vært på over 400 møter, mens 9 stk. har deltatt på over 300 møter.

Ved årsmøtet i 2015 var medlemstallet 71. 

Ansøkning om medlemskap kan sendes til:
TNF v/ Stig Westerhus, Moltmyra 71, 7091 TILLER
eller på mail: stig.westerhus@online.no

Medlemskontingenten pr år er kr 150,-

 


  

© Copyright 2007 by TNF   Betingelser for bruk  Uttalelse om privatliv