Trøndelag Numismatiske Forening

Det innkalles til møte i Trøndelag Numismatiske Forening,
torsdag 22. september kl 19.30 på
Munkvoll helse- og velferdssenter, Selsbakkveien 28.

Neste møtedato
Torsdag 12. mai
Torsdag 9. juni
Torsdag 25. august
Torsdag 22. september
Torsdag 20. oktober
Torsdag 17. november
Torsdag 15. desember (julemøte)
Fra 2022 er møtested
Munkvoll helse- og velferdssenter
Selsbakkveien 28
Jubileumsauksjonen

Vi har inngått et samarbeid med www.auksjonarius.no slik at vi kan publisere auksjonen
i sin helhet på nett i tillegg til salgsauksjon på Scandic Nidelven.
Auksjonslisten finner du her TNF 50 år
Se bilder fra auksjonen her

Lasse Meholm har nevnt TNF i sin blogg

Lasse Meholm som holdt foredrag for oss på Samlerdagen takker for et interessant opphold og kunne fortelle at han har nevnt oss i sin blogg. Bloggen kan leses her;
www.finansit.no/blogg/98-de-nye-private-pengene-far-stadig-mer-utbredelse.html
Avsnittet som omhandler oss ligger under tittelen “Fra en svunnen fortid”

Mynthelg på Bessaker

Det ble ikke tur til Bessaker i år.
Vi prøver igjen neste år.

 

Du finner oss på Facebook