Trøndelag Numismatiske Forening

Det innkalles til møte i Trøndelag Numismatiske Forening,
torsdag 9. juni kl 19.30 på
Munkvoll helse- og velferdssenter, Selsbakkveien 28.

Neste møtedato
Torsdag 12. mai
Torsdag 9. juni
Torsdag 25. august
Torsdag 22. september
Torsdag 20. oktober
Fra 2022 er møtested
Munkvoll helse- og velferdssenter
Selsbakkveien 28
Jubileumsauksjonen

Vi har inngått et samarbeid med www.auksjonarius.no slik at vi kan publisere auksjonen
i sin helhet på nett i tillegg til salgsauksjon på Scandic Nidelven.
Auksjonslisten finner du her TNF 50 år
Se bilder fra auksjonen her

Lasse Meholm har nevnt TNF i sin blogg

Lasse Meholm som holdt foredrag for oss på Samlerdagen takker for et interessant opphold og kunne fortelle at han har nevnt oss i sin blogg. Bloggen kan leses her;
www.finansit.no/blogg/98-de-nye-private-pengene-far-stadig-mer-utbredelse.html
Avsnittet som omhandler oss ligger under tittelen “Fra en svunnen fortid”

Mynthelg på Bessaker

Det ble ikke tur til Bessaker i år.
Vi prøver igjen neste år.

 

Du finner oss på Facebook